SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego autorem jest Marcin Boczek, członek #SPZP.

"W wyżej przywołanym przepisie ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, w jaki sposób należy przekazać Zamawiającemu wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia. Wobec tego nie ma wątpliwości, że na gruncie PZP, aby wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej mogło zostać uznane za prawidłowo wniesiony dokument musi być przekazane Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej."

Autor przywołuje przykłady z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Podkreśla, że istotne jest przekazanie oryginału dokumentu wadialnego w formie, w jakiej został wystawiony przez gwaranta, a nie np. zeskanowanego dokumentu z podpisem elektronicznym wykonawcy.

Takie podejście ma na celu zapewnienie pewności obrotu gospodarczego i umożliwienie zamawiającemu skuteczną walidację dokumentów gwarancyjnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

 

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.