SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Poleganie na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego", którego autorką jest Agnieszka Matusiak, członek SPZP.

Autorka omawia zasady korzystania przez wykonawcę z zasobów ekonomicznych podmiotu trzeciego w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zwraca uwagę na konieczność udowodnienia przez wykonawcę, że faktycznie będzie dysponował udostępnionymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

Wskazuje również na obowiązek zamawiającego weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, a także możliwości solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego i wykonawcy za ewentualną szkodę poniesioną przez zamawiającego w przypadku nieudostępnienia zasobów.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 18

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.