SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • popularyzowanie prawa zamówień publicznych oraz koncesji oraz działalność oświatową w tym zakresie,
 • organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
 • opracowywanie raportów, opinii, ocen, stanowisk, publikacji i wniosków w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji,
 • organizowanie własnych lub popieranie lub współpraca w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, seminariach i szkolenia, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz propagowania prawa zamówień publicznych oraz koncesji w kraju i za granicą,
 • współpracę na zasadach prawem przewidzianych z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz innymi organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i
 • sądowniczej w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji,
 • ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
 • opracowywanie oraz propagowanie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, koncesji, a także kryteriów oceny ofert oraz regulaminów i innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu lub ubieganiu się o zamówienia publiczne lub koncesje,
 • analizy stanowienia, wykładni lub stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, koncesjach, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, a także Krajowej Izby Odwoławczej,
 • podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się przygotowanym przez naszych ekspertów raportem, dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.

W opracowaniu pojawiają się między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie skargi, obniżenia opłaty za wnoszenie środków ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą.

Autorzy raportu (Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz) zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.