SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • popularyzowanie prawa zamówień publicznych oraz koncesji oraz działalność oświatową w tym zakresie,
 • organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
 • opracowywanie raportów, opinii, ocen, stanowisk, publikacji i wniosków w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji,
 • organizowanie własnych lub popieranie lub współpraca w organizowanych przez inne podmioty konferencjach, seminariach i szkolenia, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz propagowania prawa zamówień publicznych oraz koncesji w kraju i za granicą,
 • współpracę na zasadach prawem przewidzianych z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz innymi organami władzy wykonawczej, ustawodawczej i
 • sądowniczej w zakresie zamówień publicznych oraz koncesji,
 • ułatwianie kontaktów osób zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
 • opracowywanie oraz propagowanie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, koncesji, a także kryteriów oceny ofert oraz regulaminów i innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu lub ubieganiu się o zamówienia publiczne lub koncesje,
 • analizy stanowienia, wykładni lub stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, koncesjach, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, a także Krajowej Izby Odwoławczej,
 • podejmowanie innych przewidzianych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

SPZP przedstawia wyniki badań dotyczących środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Większość wykonawców to przedstawiciele sektora MŚP, ale ankiety zebrano również od dużych przedsiębiorstw. Ponad połowa respondentów wskazała, że wpis od odwołania do KIO jest odpowiedni, lecz ok. 40% uznaje go za zbyt wysoki. Jak się okazuje, ma to przełożenie na dalsze działania, ponieważ dla 40% badanych wysokość wpisu stanowi przeszkodę dla wniesienia odwołania. Problem ten jest jeszcze wyraźniejszy w przypadku zaskarżenia wyroku KIO do sądu – dla 66% badanych wykonawców wysokość wpisu uniemożliwiła (choć raz) skorzystanie z tego środka. Również 66% wykonawców uznaje, że wpis ten jest zbyt wysoki. 75% wykonawców w ogóle nie wniosła skargi na wyrok KIO. Aż 20% wykonawców uzyskała korzystny wyrok sądu, a mimo to nie uzyskała zamówienia, jednakże nikt nie podjął działań mających na celu uzyskanie odszkodowania od zamawiającego.

Wykonawcy przedstawili bardzo istotne problemy dotyczące aktualnego systemu odwoławczego, które w istotny sposób uniemożliwiają im dochodzenie swoich praw. W związku z toczącymi się pracami nad nowym prawem zamówień publicznych wynikają stąd kluczowe wnioski dla ustawodawcy. Badanie pokazuje, że dla większości badanych, szczególnie dla grupy MŚP, dostęp do środków odwoławczych jest utrudniony poprzez zbyt wysokie koszty. Aktualne pozostaje pytanie, czy sztywne pułapy są naprawdę konieczne?

Oprócz tego wykonawcy napotykają na problemy ze stosowaniem wyroków sądów przez zamawiających. Opracowanie wskazuje na kluczowe problemy wykonawców w obecnym stanie prawnym i prowokuje do dyskusji przed planowanymi zmianami prawnymi w zakresie dotyczącym środków ochrony prawnej.

Poniżej możecie Państwo pobrać plik zawierający szczegółową analizę wyników ankiety.

 

Ankieta wyniki 2018

 

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.